ค้นหากิจกรรม ปี
โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้าใจระบบงานสารบรรณ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
 
การสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8 วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 25/02/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 24/02/62
 
บรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 18/02/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 18/02/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 13/02/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 13/02/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 13/02/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 12/02/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 12/02/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 27/01/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 24/01/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 22/01/62
 
ภาคีเครือข่ายเพื่อนห้องสมุดและร่วมจัดกิจกรรมเพื่อนห้องสมุด
วันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน
วันที่ ๑๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
"การพัฒนาศักยภาพวารสารออนไลน์ ระบบThaiJo"
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
 
"Amarin Road Show"
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 29/10/61
 
อบรม "ILL eBooks Sharing"
วันที่ 11 ตุลาคม 2561
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26/09/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26/09/61
 
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
​วันที่ 20 กันยายน 2561
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 19/09/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 19/09/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 14/09/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 13/09/61
 
ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2561
วันที่ 12 กันยายน 2561​
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 11/09/61