ค้นหากิจกรรม ปี
มอบของขวัญปีใหม่และรับคำอวยพ
วันที่ 28/12/58
 
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558
 
การบริหารงานพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24-25พฤศจิกายน2558
 
เตรียมความพร้อมงานบริการวิชาการสู่สังคม
วันที่ 18/11/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัย
วันที่ 17/11 58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 16/11/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 6/11/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 5/11/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 30/10/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 30/10/58
 
งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 28/10/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 28/10/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 27/10/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 25/10/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 22/10/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 21/10/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 19-20/10/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 16/10/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 15/10/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 13/10/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 11/10/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 09/10/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 08/10/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 02/10/58
 
ตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2557
 
เข้าร่วมโครงการ
Pirate Campus Tour เรื่อง "สร้างแรงบันดาลใจ มุ่งไกลสู่ทางฝัน"
 
อาเซียนหรรษา " ASAEN FUNGAME "
ทุกวันพุธ เวลา 9.00 - 12.00 น.
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาการแพทย์แผนไทย
 
Library Tour
ให้กับ นิสิต สาขาการปฐมศึกษา