กิจกรรม: ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560
เวลา 09.00 น. – 10 .00 น. สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยทำการแนะนำข้อมูลการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก กับนักศึกษาใหม่
พร้อมทีมงานพาเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการ วันที่ 09 สิงหาคม 2560

วิทยากร : -