กิจกรรม: ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560
เวลา 13.00 น. – 14 .30 น. สาขาวิชา เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ โดยทำการแนะนำข้อมูลการให้บริการ
และสิ่งอำนวยความสะดวก กับนักศึกษาใหม่พร้อมทีมงานพาเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการ
วันที่ 09 สิงหาคม 2560

วิทยากร : -