กิจกรรม: ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2560

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทยทางธุรกิจ ปี2 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เวลา 09.00 น. – 11 .00 น. โดยทำการแนะนำข้อมูลการให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก
และพาชมสำนักวิทยบริการฯ วันที่ 10 สิงหาคม 2560

วิทยากร : -