กิจกรรม: ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560
เวลา 13.00 น. – 14 .30 น. สาขาวิชาภาษาไทย คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยทำการแนะนำข้อมูลการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกกับนักศึกษาใหม่
พร้อมทีมงานพาเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการ วันที่ 05 กันยานน 2560

วิทยากร : -