สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรม: เข้าร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวย
 

สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวย
วันที่ 19/01/61 เวลา 06.30 อาคาร 27 ชั้นดาดฟ้า
ผศ. พิษณุ บางเขียว และผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธินเป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยผู้บริหาร/บุคลากร จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประกอบพิธี

วิทยากร : -