กิจกรรม: ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2561
(สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยทำการแนะนำข้อมูลการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกกับนักศึกษาใหม่
พร้อมทีมงานพาเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการ วันที่ 12 กันยายน 2561​
เวลา 09.00 น. – 11 .00 น. 

วิทยากร : -