ขนมบดิน
ย่านกุฎีจีน
หมี่กรอบจีนหลี (เต็กเฮงหมี่กรอบ ร.5)
ร้านหมี่กรอบจินลี่
แกงเหงาหงอด ตำรับกรุงศรีอยุธยา
ต้มมะฝาด
สำรับสำราญอาหารสยาม-โปรตุเกส ชุมชนกุฎีจีน
ขนมฝรั่งกุฎีจีน
ขนมหน้านวล หรือขนมทองโปร่ง
ข้าวยำ