วัดจันทร์ประดิษฐาราม
วัดราชโอรสาราม
วัดอรุณราชวราราม
วัดอาวุธวิกสิตาราม
มัสยิดสวนพลู สวนพลู
วัดหิรัญรูจี
วัดเวฬุราชิน
มัสยิดนูรุ้ลมู่บีล (บ้านสมเด็จ)
มัสยิดสวนพลู สวนพลู
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
วัดอนงคาราม
วัดพิชยญาติการาม
วัดทองธรรมชาติ
วัดทองนพคุณ
วัดวรามาตยภันฑสาราราม (วัดขุนจันทร์))
วัดบวรมงคลราชวรวิหาร
เยือนถิ่นวัดสุวรรณารามไหว้หลวงพ่อพระศาสดา (บางกอกน้อย)
งานสมโภช187ปี วัดประยุรวงศาวาส (คลองสาน)
โบสถ์ซางตาครู้ส
มัสยิดต้นสน
ซางตาครู้ส
เยี่ยมชมวัดนางนองไหว้พระพุทธมหาจักรพรรดิ (วัดนางนอง)
วัดหนัง ราชวรวิหาร
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
วัดภาวนาภิรตาราม
ประวัติวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
ประวัติวัดสิงห์
วัดครุฑ
วัดเจ้าอาม
วัดบางยี่ขัน
วัดดาวดึงษาราม
วัดศรีสุดารามวรวิหาร
วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร
วัดนวลนรดิศวรวิหาร
วัดราชวรินทร์
วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม
วัดสารอด
วัดกำแพง
วัดวรามาตยภันฑสาราราม(วัดขุนจันทร์)
วัดบุณยประดิษฐ์
วัดแจงร้อน
วัดบางมดโสธราราม
วัดราชวรินทร์
วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร
วัดวิเศษการ
วัดราชคฤห์วรวิหาร
วัดอินทารามวรวิหาร
วัดอัปสรสวรรค์
วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
มัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว) - มีอายุมากกว่า 200 ปี
มัสยิดบางหลวง
วัดเจ้าอาม
วัดท่าพระ
สารคดีวัดท่าพระ
วัดบางบอน
วัดป่าเชิงเลน วัดป่ากลางกรุง สุดสงบร่มเย็นอายุกว่า 200 ปี
ประวัติวัดหัวกระบือ
เที่ยววัดอินทาราม ตามรอยพระเจ้าตากสิน
ขรรค์ชัย -สุจิตต์ ทอดน่องท่องเที่ยว ศาลาการเปรียญจำหลักไม้ วัดแก้วไพฑูรย์
วัดน้อยนางหงษ์
ย้อนรอยประวัติศาสตร์มัสยิดตึกแดง
วัดทองนพคุณ
ย้อนกาลเก่าวัดพิชัยญาติ
มัสยิดบางหลวง
เยือนย่านประวัติศาสตร์ ยลศิลปวัฒนธรรม วัดประยุรฯ (คลองสาน)