บางบำหรุ ย่านที่เส้นทางน้ำมาชนกัน
คลองชักพระ
คลองบางกอกน้อย-คลองบางกอกใหญ่
คลองชักพระ
คลองมอญ
บางหลวง (บางกอกน้อย)
คลองเขตหมู่บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บางหลวงแรกคือคลองด่านปัจจุบันคลองบางกอกใหญ่
คลองบางกอก (คลองมอญ)
ชุมชนคนยุคอยุธยา ในกรุงเทพฯ ที่คลองบางหลวง
ตำหนักทอง วัดไทร
คลองบางหลวง
ย่านตลิ่งชั่น ประวัติศาสตร์ พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลง