บางบำหรุ ย่านที่เส้นทางน้ำมาชนกัน
คลองชักพระ
คลองบางกอกน้อย-คลองบางกอกใหญ่
คลองชักพระ
คลองมอญ
บางหลวง (บางกอกน้อย)
คลองเขตหมู่บ้านสมเด็จเจ้าพระยา