สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) : กระบวนการเรียนรู้ ที่มีผลต่อแนวความคิดและบทบาททางการเมือง
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์กับการพัฒนา
ซ้องกั๋ง ฉบับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
มหาราชและเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่
สืบค้น ถิ่นฐานบ้านเรือนสมเด็จเจ้าพระยาฯ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (บ้านสมเด็จ)
แนวคิดและผลงานของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
สมปักพระนายไวย
เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง ณ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วรรณกรรมจีนภูมิเรียนรู้สู่สังคมต้นรัตนโกสินทร์ :สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์กับตราสุริยมณฑล
อนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในค่ายศรีสุริยวงศ์ (กองพลพัฒนาที่ 1) จังหวัดราชบุรี
ตามรอยประภาคารแห่งแรกของไทยรีเจ้นท์ไลท์เฮ้าส์ ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
สมเด็จเจ้าพระยาฯผู้สำเร็จราชการแผ่นดินคนแรก
150 ปี ศรีสุริยวงศ์ กับเศรษฐกิจสยาม หลังสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
หลวงสิทธิ นายเวร ผู้ภักดีเป็นศรีสุริยวงศ์ของแผ่นดิน
สมเด็จเจ้าพระยาฯผู้สำเร็จราชการแผ่นดินคนแรก
ซ้องกั๋ง วรรณกรรมวิถีคนกล้าในสังคมไทย
ราชสกุลในพระบรมราชจักรีวงศ์
ชักธงรบ บางหลวง