สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) : กระบวนการเรียนรู้ ที่มีผลต่อแนวความคิดและบทบาททางการเมือง
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์กับการพัฒนา
ซ้องกั๋ง ฉบับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
มหาราชและเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่
สืบค้น ถิ่นฐานบ้านเรือนสมเด็จเจ้าพระยาฯ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (บ้านสมเด็จ)
แนวคิดและผลงานของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
สมปักพระนายไวย
เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง ณ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วรรณกรรมจีนภูมิเรียนรู้สู่สังคมต้นรัตนโกสินทร์ :สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์กับตราสุริยมณฑล
อนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในค่ายศรีสุริยวงศ์ (กองพลพัฒนาที่ 1) จังหวัดราชบุรี
ตามรอยประภาคารแห่งแรกของไทยรีเจ้นท์ไลท์เฮ้าส์ ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
สมเด็จเจ้าพระยาฯผู้สำเร็จราชการแผ่นดินคนแรก
150 ปี ศรีสุริยวงศ์ กับเศรษฐกิจสยาม หลังสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
หลวงสิทธิ นายเวร ผู้ภักดีเป็นศรีสุริยวงศ์ของแผ่นดิน
สมเด็จเจ้าพระยาฯผู้สำเร็จราชการแผ่นดินคนแรก
ซ้องกั๋ง วรรณกรรมวิถีคนกล้าในสังคมไทย
ราชสกุลในพระบรมราชจักรีวงศ์
ชักธงรบ บางหลวง
แนวคิดและบทบาทของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
เล่าเท่าที่รู้
ปัจจัยพื้นฐานกับกระบวนการเรียนรู้ ทางการเมืองและสังคม ของสมเด็จเจ้าพระยา บรมมหาศรีสุริยวงศ์
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุรียวงศ์ ช่วง บุนนาค
ซ้องกั๋ง ฉบับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
สมเด็จเจ้าพระยา บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสร้างชาติ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ช่วง บุนนาค กับการดนตรีไทย
จิตวิญญาณของความเป็นบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาบุรุษรัตโนดม เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินรัตนโกสินทร์
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) กับการดนตรีไทย
ผู้ดีรัตนโกสินทร์
ผู้มีมหันตเดชานุภาพยิ่งใหญ่
บ้านที่ให้ความรู้ ความฝัน และแรงบันดาลใจ
ประตูประวัติศาสตร์
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ สำคัญอย่างไรกับบ้านสมเด็จฯ
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ สำคัญอย่างไรกับบ้านสมเด็จฯ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) กับการดนตรีไทย