เล่าเรื่องวงเวียนเล็ก
เรื่องไม่ลับ แต่คุณไม่รู้ใน…ธนบุรี
วงเวียนใหญ่ (รถไฟวงเวียนใหญ่)
ช่างแทงหยวกสายวัดอัปสรสวรรค์
ขวานสามหมื่น ปืนสามกระบอก หอกสามแสน
ปราชญ์ท้องถิ่นพื้นที่ธนบุรี
ย้ำรอยอดีตบางหลวง
114 ปี โรงพยาบาลตากสิน ฟื้นความทรงจำวันวาน คนลึกประวัติศาสตร์ คลองสาน-ธนบุรี
หมอปลัดเล..หมอเทวดาที่มาทำงานในสยาม
ประวัติบ้านโปษ์กี่