เพลงชมทะเลบางขุนเทียน
 

ชมทะเลบางขุนเทียน
คำร้อง-ทำนอง : ยงศักดิ์ รัศมี
เรียบเรียง : สมชาย รัศมี
ขับร้อง : สุพรรณี โคตรสุโน
ชมทะเล. [ออนไลน์]. ได้จาก:https://youtu.be/VtBKFt5VYRk [สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557].

 

 

  ผู้เขียน [ รสสุคนธ์ ไตรรงค์ ]
  เอกสารไฟล์แนบ