ขนมบดิน
 

ขนมบดิน
ขนมประจำหมู่บ้านมัสยิดสวนพลู

ชุมชนมัสยิดสวนพลูหรือที่ชาวมัสยิดรู้จักกันในชื่อ “บ้านสวน”   มีอายุเก่าแก่ประมาณ 215 ปีมาแล้ว เมื่อปีพุทธศักราช 2329 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ส่งกองทัพซึ่งนำโดยเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ หรือบรรพบุรุษชาวไทยอิสลาม รู้จักในนาม “ดาโต๊ะสมเด็จ” ลงไปตีเมืองปัตตานีหรือหรือตานีในครั้งนั้น และได้มีการรวบรวมชาวตานีลงมาที่กรุงเทพฯและธนบุรี โดยมีหลักฐานแสดงแน่ชัดคือบริเวณสุเหร่าเก่าสวนหลวงบ้านต้นไทร (อาณาบริเวณคลองตัน)  มหานาค บ้านสมเด็จ คลองบางหลวง (บริเวณตลอดแนวปากคลองจนถึงบริเวณวัดใหม่ท้องคุ้ง (บ้านสวนพลู) ในส่วนของบทความนี้จะกล่าวแต่เฉพาะบ้านสวนพลูปัจจุบันคือชุมชนมัสยิดสวนพลู

ที่มา : TheFooddiary. (2011).ตอน..มารียะห์เบเกอรี่. [ออนไลน์]. ได้จากhttp://youtu.be/3bkL2Oq5D2g [ค้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ]

  ผู้เขียน [ รสสุคนธ์ ไตรรงค์ ]
  เอกสารไฟล์แนบ