วัดสารอด
 

ประวัติความเป็นมา
วัดสารอด เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย
ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้สร้าง เดิมมีเนื้อที่ประมาณ
๔ ไร่ ต่อมา ได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก ประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๗
ต้นสกุลกาญจนกุญชร ได้บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะทั้งอาราม
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐

สถานะและที่ตั้ง
วัดสารอด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวง
ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ ๑๒ ไร่
๒ งาน ๒๙ ตารางวา

สิ่งสำคัญภายในวัด
อุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน กว้าง ๑๐.๖๒ เมตร
ยาว ๒๓.๓๖ เมตร หลังคาลด ๓ ชั้น ประดับช่อฟ้า ใบระกา
หางหงส์ ฝาผนังเขียนเป็นภาพเหตุการณ์ในพุทธประวัติ
มีพระพุทธรูปปางสมาธิ ซึ่งมีพุทธลักษณะเช่นเดียวกับ
พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ ๘๐ นิ้ว
เป็นพระประธาน

วิหาร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ๒ ชั้น เป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปปูนปั้น มีนามว่า หลวงพ่อรอด ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะ
ของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน กว้าง ๑๕ เมตร
ยาว ๓๐ เมตร


ปัจจุบัน พระครูบุญวัฒโนดม (สุวิช ปุญฺวฑฺฒโน น.ธ. เอก)
เป็นเจ้าอาวาส

  ผู้เขียน [ รสสุคนธ์ ไตรรงค์ ]
  เอกสารไฟล์แนบ