วัดกำแพง
 

วัดกำแพง
เลขที่ 44 ถนนพระราม 2 ซอย 50
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ประวัติความเป็นมา
วัดกำแพงสัณนิษฐานว่า หน้าวัดริมคลองมีกำแพงใหญ่ตั้งอยู่ เพราะได้ขุดพบอิฐมอญซึ่งเป็นรากฐานของกำแพงเดิม ชาวบ้านจึงได้เรียกกันติดปากว่า "วัดกำแพง"
มาจนถึงปัจจุบัน การสร้างวัดน่าจะสร้างในสมัยพระเจ้าพระปราสาททอง ตอนปลายกรุงศรีอยุธยา ประมาณปีพ.ศ.2300 และเมื่อกาลเวลาผ่านมาเสนาสนะนี้ก็ได้ชำรุดทรุดลง
ตามลำดับ ทางวัดจึงได้เริ่มทำการบูรณะปฏฺิสังขรณ์สืบต่อมา 

ที่มา : กรมการศาสนา.(2525). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรเล่มที่ 2. กระทรวงศึกษาธิการ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.xn--12cm1b2b2b6cj4jse.com/

  ผู้เขียน [ รสสุคนธ์ ไตรรงค์ ]
  เอกสารไฟล์แนบ