วัดบางมดโสธราราม
 

ประวัติวัดบางมดโสธราราม (กลางนา)

ตั้งอยู่ที่  ๒๘๕  หมู่ ๔ ทางเข้าวัด สุขสวัสดิ์๖๒ ประชาอุทิศ ๒๗  เขตทุ่งครุ กทม.                              
    สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕  มีเนื้อที่จำนวน ๖ไร่ เจ้าภาพถวายที่สร้างวัด 
คุณตาคราม คุณยายเปร่งชูสินคุณพ่อเล็ก คุณแม่กรุด วาสนสมพงษ์  พร้อมบุตร-ธิดา ถวายที่ ๔ ไร่คุณโยมกิ่ง พัฒนเจริญ ๑ ไร่

ลำดับการปกครอง
พระครูสังฆรักษ์พงษ์สิงห์(เจ้าอาวาสรูปแรก) ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
รูปที่ ๒ พระครูปลัดน่วม ชินวโร ถึง ปีพ.ศ.๒๕๓๕- ๒๕๔๕  
พระครูพิศุทธิ์จันทรังษี ปี พ.ศ ๒๕๔๖ ปกครองดูแลเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๓ 

อุโบสถสร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ ปิดทองฝังลูกนิมิตเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๕๐ เป็นอุโบสถ ๓ ยุค สามสมัย  คือ  สมัยอยุธยา ลพบุรี สุโขทัย  ลายวิจิตรแบบไทย  ในอุโบสถมีพระประธานองค์ใหญ่(หลวงพ่อเพชรจำลองจากวัดท่าหลวง จ.พิจิตร) และมีพระบรมสารีริกธาตุได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก   เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด มีศพอดีตเจ้าอาวาสไม่เน่า ไม่เปื่อย  ประดิษฐานไว้ที่โลงแก้ว  และหลวงพ่อโอภาสีแกะสลักเป็นไม้มงคลองค์ใหญ่สูง๕เมตร มีหลวงพ่อทันใจอธิฐานสมความปรารถนาองค์ใหญ่สูง๔เมตร   มีเจ้าแม่กวนอิมพันมือเป็นทองเหลืองและเป็นไม้มงคล มีพระสีวลีองค์ใหญ่ฯลฯเชิญญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทุกท่าน  มากราบไหว้สักการะแสวงบุญได้ทุกวัน

ทางเข้าวัดเข้าได้หลายเส้นทาง 
เข้าทางถนนประชาอุทิศวัดอยู่ซอยประชาอุทิศ ๒๗ 
ถ้าเข้าทางถนนสุขสวัสดิ์เข้าซอยสุขสวัสดิ์ ๖๒ ตรงสามแยกพระประแดง

ที่มา : วัดบางมดโสธราราม.(2014). ประวัติวัดบางมดโสธราราม.ค้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 จาก

http://www.watbangmod.com/index.php/2015-02-01-01-04-49

  ผู้เขียน [ รสสุคนธ์ ไตรรงค์ ]
  เอกสารไฟล์แนบ