วัดอัปสรสวรรค์
 

วัดอัปสรสวรรค์ชาวบ้านเรียกว่า วัดหมู เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร คำบอกเล่าเกี่ยวกับชื่อ วัดหมู มีว่า เศรษฐีจีนคนหนึ่งชื่อ อู๋ แซ่ใดไม่ปรากฏ เป็นผู้ยกแปลงเลี้ยงหมูสร้างวัดนี้ ชาวบ้านจึงเรียก วัดอู๋ บ้าง แล้วเพี้ยนไปติดปากชาวบ้านว่า วัดหมูจนทุกวันนี้ เมื่อสุนทรภู่เดินทางไปเมืองเพชรบุรี เมื่อผ่านหน้า วัดหมู จึงเขียนกลอนไว้ใน นิราศเมืองเพชร ว่า ถึงบางหลวงล่วงล่องเข้าคลองเล็ก ล้วนบ้านเจ็กขายหมูดูอักโขมีเมียขาวสวยมันรวยโปหัวอกโอ้อายใจมิใช่เล็ก เอกสารต้นรัตนโกสินทร์ระบุว่าละแวกสวนดังกล่าวมีคนจีนเข้ามาเลี้ยงหมูและทำสวนปลูกผักหมากพลูเป็นจำนวนมากดังนั้นจึงน่าจะเป็นร่องรอยว่าวัดหมู มีความสัมพันธุ์กับชาวจีนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ที่เลี้ยงหมูและขายเนื้อหมู เมื่อ 50 ปีก่อนยังมีชาวบ้านเห็นว่าวัดตอนนั้นมีหมูที่ชาวบ้านเอามาปล่อยและแพร่พันธุ์ต่อ ๆ กันจำนวนมาก สมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีเจ้าจอมองค์หนึ่งนามว่าเจ้าจอมน้อยเป็นธิดาของพระยาพลเทพเห็น วัดหมู ทรุดโทรมลงมากใคร่จะปฏิสังขรณ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศล แด่ท่านเจ้าคุณบิดา จึงกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อปฏิสังขรณ์วัด พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สถาปนาวัดใหม่นี้ทั้งหมด และพระราชทานนามวัดนี้ว่า วัดอัปสรสวรรค์ เพื่อเป็นที่ระลึกแด่ เจ้าจอมน้อย ซึ่งมีความสามารถในการแสดงละครอิเหนา เป็นตัวสุหรานากงได้ดี จนมีฉายาเรียกกันว่า เจ้าจอมน้อยสุหรานากง

ดูวีดีโอเพิ่มเติมที่

ที่มา : มติชน. (2014). Checkin ถิ่นสยาม เทป 95 วัดอัปสรสวรรค์.ค้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 จากhttps://youtu.be/ZnkdXg8_5nc

  ผู้เขียน [ กัญญา ลายหยก ]
  เอกสารไฟล์แนบ