วัดท่าพระ
 

วัดท่าพระ

ที่มา : สารคดีวัดท่าพระ.(2009).แผ่นดินไทยแผ่นดินธรรม.ค้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 จาก https://youtu.be/en79lEtVaOY

  ผู้เขียน [ รสสุคนธ์ อุดมศรี ]
  เอกสารไฟล์แนบ