วัดราชโอรสาราม
 

วัดราชโอรสาราม เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ วัดจอมทอง ปีพุทธศักราช ๒๓๖๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่ ๒ เป็นแม่ทัพคุมพลไปขัดตาทัพพม่าทางด่านพระเจดีย์ ๓ องค์ จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเคลื่อนทัพผ่านวัดจอมทองได้เสด็จประทับแรมที่หน้าวัด ทรงทำพิธีเบิกโขลนทวารตามลักษณะตำราพิชัยสงครามและทรงอธิษฐานให้ไปราชการสงครามประสบผลสำเร็จ หลังจากเสร็จการทัพทรงได้ปฏิสังขรณ์วัดจอมทองใหม่ทั้งวัดแล้วถวายเป็นพระอารามหลวงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระราชทานนามว่า วัดราชโอรส

ดูวีดีโอเพิ่มเติม

ที่มา : มติชนTV. (2014). Checkin ถิ่นสยาม ตอน 10 วัดราชโอรส .ค้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 จากhttps://youtu.be/3jPgLC_c7dc
 

  ผู้เขียน [ รสสุคนธ์ ไตรรงค์ ]
  เอกสารไฟล์แนบ