วัดอรุณราชวราราม
 

วัดอรุณราชวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ

แม่น้ำเจ้าพระยาเลขที่ ๓๔ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่   กรุงเทพมหานคร 

ที่มา : เมืองไทยเมืองยิ้ม ตอน วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร. (2011). ค้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 จากhttps://youtu.be/j-coLEC71_g

 

  ผู้เขียน [ รสสุคนธ์ ไตรรงค์ ]
  เอกสารไฟล์แนบ