มัสยิดนูรุ้ลมู่บีล (บ้านสมเด็จ)
 

มัสยิดนูรุ้ลมู่บีล (บ้านสมเด็จ)
สถานที่ตั่ง : 1134 ซอยมัสยิด ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี

  ผู้เขียน [ รสสุคนธ์ ไตรรงค์ ]
  เอกสารไฟล์แนบ