คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
 

ประวัติคริสตจักร

คริสตจักรที่ 1 สำเหร่ ภาคที่ 6 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นคริสตจักรโปรเตสแตนท์แห่งแรกของมิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน มิชชัน (The American Presbyterian Mission) ซึ่งมิชชันนารีคณะนี้ได้เริ่มวางรากฐานการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่มา : anuchit chansatirapanich.(2013)แจ๋วพาเที่ยว-คริสตจักรที่ 1 สำเหร่ . ค้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 จาก https://youtu.be/owPT8oMwlIg

 

  ผู้เขียน [ รสสุคนธ์ ไตรรงค์ ]
  เอกสารไฟล์แนบ