วัดวรามาตยภันฑสาราราม (วัดขุนจันทร์))
 

วัดขุนจันทร์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่1144 ถนน เทอดไท ซอย เทอดไท28 ตลาดพลู
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 

 

 

  ผู้เขียน [ รสสุคนธ์ ไตรรงค์ ]
  เอกสารไฟล์แนบ