เยือนถิ่นวัดสุวรรณารามไหว้หลวงพ่อพระศาสดา (บางกอกน้อย)
 

วัดสุวรรณาราม เป็นวัดโบราณ เดิมชื่อวัดทอง ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้าง แต่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จากพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน

              โดยเฉพาะรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 3 ได้ทรงปฏิสังขรณ์เสนาสนะ ถาวรวัตถุและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้รื้อและสถาปนาใหม่หมดทั้งพระอาราม ได้ทรงสร้างพระอุโบสถ พระวิหาร กำแพงแก้วมีเก๋งข้างหน้า 2 เก๋ง พร้อมทั้งเสนาสนะขึ้นใหม่ ครั้นสถาปนาเสร็จแล้วจึงพระราชทานนามให้ใหม่ว่า "วัดสุวรรณาราม" ส่วนสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ทรงสร้างเครื่องป่าช้าขึ้น 

  ผู้เขียน [ ข่าวสด ]
  เอกสารไฟล์แนบ