วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร เลขที่ ๒๕๐/๑ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://youtu.be/nkit26v1Vgc
  ผู้เขียน [ ]
  เอกสารไฟล์แนบ