วงเวียนใหญ่ (รถไฟวงเวียนใหญ่)
 

                "ถิ่นฐานบ้านเมือง" คราวที่แล้วเขียนถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้าที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 7 ท่านโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นนอกจากจะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระนครครบ 150 ปีและเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แก่องค์พระปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพระนครเพื่อเชื่อมโญงบ้านเมืองฝั่งนครและฝั่งธนฯ นี้ จะพาเอาการสัญจรทางถนนและรถยนต์มาร่วมกันเปิดพื้นที่เมือง สร้างย่านและชุมชนหน้าใหม่ๆ ทางฝั่งธนฯ ขึ้นเป็นการใหญ่ ..ฝั่งธนฯ ซึ่งเคยอยู่กับเรืออยู่กับคลองกับสวนจะค่อยๆ เพิ่มการอยู่ตึกอยู่บ้านที่ใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ

  ผู้เขียน [ ขวัญสรวง อติโพธิ ]
  เอกสารไฟล์แนบ