ช่างแทงหยวกสายวัดอัปสรสวรรค์
 

งานแทงหยวกเป็นงานช่างที่ใช้การสลักลวดลายลงบนหยวกกล้วย เพื่อใช้ประดับอาคารชั่วคราวหรือปะรำพิธีในงานต่างๆคนทั่วไปมักเข้าใจว่างานแทงหยวกจะใช้ในงานศพเท่านั้น แต่ความเป็นจริงแล้วสามารถใช้ในงานมงคลได้ด้วย อาทิ ใช้ประดับปะรำในงานโกนจุก งานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น เพียงแต่ว่าไม่ค่อยพบเห็นมากนักในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.lek-prapai.org/home/view.php?id=5044

ที่มา :  ช่างแทงหยวกสายวัดอัปสรสวรรค์. (2557). มูลนิธิเล็ก-ประไพ  วิริยะพันธุ์ .ค้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 จาก  http://www.lek-prapai.org/home/view.php?id=5044

 

 

  ผู้เขียน [ อภิญญา นนท์นาท ]
  เอกสารไฟล์แนบ