ปราชญ์ท้องถิ่นพื้นที่ธนบุรี
 

ส.พลายน้อย เป็นนามปากกาที่รู้จักกันดีและใช้อย่างแพร่หลายของสมบัติ พลายน้อย

  ผู้เขียน [ รสสุคนธ์ อุดมศรี ]
  เอกสารไฟล์แนบ