114 ปี โรงพยาบาลตากสิน ฟื้นความทรงจำวันวาน คนลึกประวัติศาสตร์ คลองสาน-ธนบุรี
 

คลองสานเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญในกรุงเทพฯ ที่กำลังอยู่ในห้วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหลือเชื่อ รถไฟฟ้า คอนโดมิเนียม ตึกสูง กำลังรายล้อมมอบภาพชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม สิ่งเหล่านี้คือการพัฒนาตามเทคโนโลยีและสภาพสังคมที่กำลังก้าวไป ข้างหน้า ไม่มีอะไรหยุดนิ่งคงเดิม เหมือนภาพถ่ายเก่าในอดีตที่ผู้คนโหยหาได้ตลอดไป และการเดินสู่อนาคตอย่างมีรากเหง้า ก็คือการย่างก้าวที่มั่นคง

ที่มา : พรรณราย เรือนอินทร์. (14 มีนาคม 2561).114 ปี โรงพยาบาลตากสิน ฟื้นความทรงจำวันวาน คนลึกประวัติศาสตร์ คลองสาน-ธนบุรี ​.มติชน, น.13.

  ผู้เขียน [ พรรณราย เรือนอินทร์ ]
  เอกสารไฟล์แนบ