เล่าเรื่องวงเวียนเล็ก
 

เล่าเรื่องวงเวียนเล็ก
เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7  ได้เสวยราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ในปีพุทธศักราช 2468 แล้ว มีแนวพระราชดำริที่จะนำความเจริญมาสู่ราษฎรชาวฝั่งธนบุรี 
ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างสะพานเชื่อมฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี เข้าด้วยกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ที่มา :

วราห์ โรจนวิภาต.  (2556).  เรื่องเล่าวงเวียนเล็ก. ทีทัศน์วัฒนธรรม, 12 (1), 1-8

  ผู้เขียน [ วราห์ โรจนวิภาต ]
  เอกสารไฟล์แนบ