เรื่องไม่ลับ แต่คุณไม่รู้ใน…ธนบุรี
 

ธนบุรีเคยเป็นราชธานีของสยามอยู่ราว ๑๔ แม้จะเป็นเวลาไม่นานนัก  แต่ราชธานีเก่าแห่งนี้ก็ทิ้งเรื่องราวและร่องรอยไว้มากมาย  ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ธนบุรีเป็นเมืองท่าการค้าสำคัญเป็นที่รู้จักของบรรดาพ่อค้าวานิช  ด้วยเหตุผลนี้จึงไม่แปลกเลยที่ธนบุรีจะมีเรื่องราวตลอดจนสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย  บางแห่งคนกรุงเทพมหานครหรือคนฝั่งธนบุรีเองไม่เคยแม้แต่ได้ยินชื่อ  ทั้งที่เป็นสถานที่ใกล้ตัว  เป็นเรื่องไม่ลับแต่ก็ไม่เคยรู้มาก่อน

  ผู้เขียน [ กุศล เอี่ยมอรุณ ]
  เอกสารไฟล์แนบ