วัดใหญ่ศรีสุพรรณและวัดหิรัญรูจี
 

วัดใหญ่ศรีสุพรรณและวัดหิรัญรูจีเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ติดต่อกับถนนอินทรพิทักษ์โดยมีคลองบางไส้ไก่ผ่านวัดทั้งสองแห่ง นอกจากนี้ยังมีคลองบางกอกใหญ่ หรือคลองบางหลวงอยู่ไม่ไหลจากด้านทิศตะวันตกของวัดใหญ่ศรีสุพรรณ (โปรดดูจากแผนที่) โดยสันนิษฐานแต่เดิมวัดทั้งสองแห่งนี้อยู่ติดกับคลองบางกอกใหญ่มากกว่าปัจจุบัน แต่เนื่องจากแม่น้ำลำคลองจะไหลกัดเซาะตลิ่งบางตอนและพาดินตะกอนมาทับถมบริเวณตลิ่งบางตอนทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำลำคลองเกิดการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ จึงทำให้ที่ตั้งของวัดใหญ่ศรีสุพรรณและวัดหิรัญรูจีอยู่ห่างจากคลองบางกอกใหญ่มากขึ้นกว่าในอดีต ดังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายพื้นที่ริมคลองบางกอกใหญ่ดังนี้

  ผู้เขียน [ รสสุคนธ์ ไตรรงค์ ]
  เอกสารไฟล์แนบ