ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: SCIENCEE ILLUSTRATED
 
 
เลขหมู่ : -
ชั้นที่ให้บริการ : 2
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

ปีที่ 6 ฉบับที่ 62 สิงหาคม 2559

THE SCIENCE OF OLYMPICS นักวิทยาศาสตร์พบยีนแห่งการเป็นยอดนักกีฬา! JUPITER ยานสำรวจอวกาศจูโนจะเผยโฉมหน้าที่แท้จริง
ของดาวพฤหัสบดี PLAGUE INVASION "กาฬโรค" ปรากฏโฉมในยุโรปมายาวนานกว่าที่คิด