ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: กู้ร่างกลับ ฉบับชะลอวัย
 
 
เลขหมู่ : 616.398 ส892ก 2560
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :
เสฏฐวุฒิ งามเมธิชัยวงศ์. (2560). กู้ร่างกลับ ฉบับชะลอวัย . กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. เลขหมู่ 616.398 ส892ก 2560 ชั้น 5
รายละเอียดหนังสือ
หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจของผู้เขียน "น.พ.เสฏฐวุฒิ งามเมธิชัยวงศ์" ที่จะรวบรวมแนวทางในการลดน้ำหนักแบบสุขภาพดีในสไตล์ชะลอวัย (anit-aging) เพื่อนำมาบอกลและใช้เป็นแนวทางของการลดน้ำหนักที่ถูกต้องและเหมาะสมกับทุกคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักตัวนั่นเอง เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ จะพาเราไขทุกปัญหาและหาทุกคำตอบเกี่ยวกับโรคอ้วน ซึ่งเป็นภัยที่กำลังคุกคามคนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ครอบคลุมทุกประเด็น ทุกมิติ เกี่ยวกับสาเหตุ การวินิจฉัย การรักษา และการรับมือกับโรคอ้วนด้วยวิธีต่างๆ จากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และอัพเดตล่าสุดในปัจจุบัน