ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: หน้าต่างสู่โลกกว้าง
 
 
เลขหมู่ : 915.4 อ733
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

อินเดีย . (ม.ป.ป.) . กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง.เลขหมู่ 915.4 อ733 ชั้น 5
รายละเอียดหนังสือ
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปสัมผัสกับดินแดนที่เต็มไปด้วยความหัศจรรย์อย่าง “อินเดีย” ประเทศในฝันที่หลายคนอยากไปเยือนสักครั้งหนึ่ง คุณจะได้ทราบถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียบประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตผู้คน พร้อมความรู้เบื้องต้นของสถานที่น่าสนใจแต่ละแห่ง ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ชวนติดตาม พร้อมภาพประกอบสี่สีสวยงาม ตลอดทั้งเล่ม แล้วคุณจะรู้จักอินเดียมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยจากหนังสือเล่มนี้