ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: มุมมองใหม่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ตากสินมหาราช
 
 
เลขหมู่ : 959.34 ม636 2560
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :
มุมมองใหม่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ตากสินมหาราช. (2560). กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยและมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. เลขหมู่ 959.34 ม636 2560 ชั้น 5
รายละเอียดหนังสือ
หนังสือ มุมมองใหม่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ตากสินมหาราช เล่มนี้ เป็นการประมวลงานศึกษา และการอภิปราย ที่ทรงคุณค่าและมีมากมายหลายประเด็น ที่ทำให้เราได้ทราบประวัติศาสตร์ ที่น่าตื่นตาตื่นใจของยุคสมัย ที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างยุคกรุงศรีอยุธยา ยุคกรุงธนบุรี และยุครัตนโกสินทร์ รวม 9 เรื่อง ดังนี้ 1. ชาวจีนในสยามโบราณ 2. เส้นทางกู้บ้านกู้เมืองของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 3. โคลงยอพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตากสินมหาราช 4. บางกอก-กรุงธนบุรีในแผนที่พม่าโบราณ 5. พระราชวังกรุงธนบุรี 6. แผนที่เส้นทางเดินทัพจากกรุงธนบุรีถึงกรุงอังวะ 7. นิราศเมืองกวางตุ้ง 8. มุมมองใหม่ : พระเจ้าตากสินฯ 9. พระเจ้าตากสินกับนครศรีธรรมราช เรื่องจริงหรืออิงนิยาย