ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: คุณเป็นใครในคน 13 แบบ
 
 
เลขหมู่ : 158.1 ม589ค 2560
ชั้นที่ให้บริการ : 4
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

มิวะ, มิยาซาคิ. (2560). คุณเป็นใครในคน 13 แบบ . กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. เลขหมู่  158.1 ม589ค 2560 ชั้น 4
รายละเอียดหนังสือ
ทายลักษณะของคนที่มีมากถึง 13 แบบ ทุกแบบจะมีข้อดี-เสีย แตกต่างกันไป ซึ่งนอกจากจะใช้เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของตัวเองมากขึ้นแล้ว ยังช่วยในการทำนายพฤติกรรมของคนรอบข้างและทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอื่นราบรื่น นอกจากนี้ยังตามหาคนที่จะมาบวกกับเบอร์ของเราได้ผลลัพท์ 14 ซึงเป็นคนในอุดมคติที่จะมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของกันและกัน