ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: กลั่นทุกข์ ให้เป็นสุข
 
 
เลขหมู่ : 294.3144 ว111ก 2560
ชั้นที่ให้บริการ : 4
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

ว.วชิรเมธี. (2560). กลั่นทุกข์ ให้เป็นสุข .นนทบุรี : สัปปายะ. เลขหมู่ 294.3144 ว111ก 2560 ชั้น 4 
รายละเอียดหนังสือ
หนังสือกลั่นทุกข์ให้เป็นสุข (Suffering) ผลงานการเขียนของ ว.วชิรเมธี ในชุดธรรมะวิชาชีวิต ถ่ายทอดวิธีรับมือกับความทุกข์ในชีวิต หากเราไม่กลัวความทุกข์ ชีวิตนี้ก็ไม่มีอะไรให้กลัวอีกแล้ว เช่นเดียวกับดอกบัวในตมและน้ำที่สามารถแปรเปลี่ยนตัวเองเป็นดอกบัวอันงดงามได้ฉันใด ความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ใครคนใดคนหนึ่งก็มีศักยภาพที่จะแปรเปลี่ยนเป็นธรรมะหรือปรีชาญาณได้ฉันนั้น