ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: เจาะหัวใจภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง)
 
 
เลขหมู่ : 425 ร176จ 2560
ชั้นที่ให้บริการ : 4
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :
รสรินทร์ บัญชาทัพ. (2560). เจาะหัวใจภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง) . กรุงเทพฯ : เอดีจี. เลขหมู่ 425 ร176จ 2560 ชั้น 4
รายละเอียดหนังสือ
หากจะหาเหตุผลต่างๆ นานา  เราไม่จำเป็นต้องเรียนรู้หลักไวยากรณ์กันมาก ก็สามารถพูดภาษาอังกฤษ   ให้คู่สนทนาที่เป็นชาวต่างชาติได้ นั่นก็ไม่ได้ผิดมากนัก 
หากแต่อยากจะตั้งคำถามกลับไปยังผู้ที่สงสัย ในการเรียนหลักไวยากรณ์นั่นก็คือ  มันจะดีกว่าไหม ถ้าเราได้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง 
และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้นั้นมาใช้ให้ถูกหลัก