ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: หิมาลัยไม่มีจริง
 
 
เลขหมู่ : 895.914 น672ห 2560
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

นิ้วกลม. (2560). หิมาลัยไม่มีจริง.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรรืมหาวิทยาลัย. เลขหมู่ 895.914 น672ห 2560 ชั้น 5
รายละเอียดหนังสือ
หนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักเดินทางในโลกกว้างและนักเดินทางภายในจิตใจตนเอง ระหว่างไต่เขาหิมาลัย คุณจะได้ไตร่ตรองหัวใจตัวเองไปพร้อมกัน ค่อยๆ เดินดุ่มไปด้วยกันท่ามกลางทิวทัศน์ที่งดงามเพื่อสำรวจความจริงของโลกและชีวิต ความหนา 656 หน้าคือความเพลิดเพลินที่หลายคนใช้เวลาอ่านเพียงวันเดียวจบ!
อ่านแล้วจะอยากไป EBC อ่านแล้วจะรักโลกและชีวิตมากยิ่งขึ้นบันทึกการเดินทางเล่มล่าสุด มุ่งหน้าสู่ EBC-ค่ายฐานเอเวอเรสต์ เป็นการเดินทางที่เปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อชีวิตและโลกใบนี้ไปมากมาย แม้เป็นการเดินทางเพียงสิบสามวัน แต่หนังสือมีความหนาขนาดนี้ เพราะเป็นบทสรุปรวบรวมความคิดในวัยสามสิบเก้าปีของผู้เขียน นี่คือหนังสือที่นิ้วกลมบอกว่า "ชอบที่สุดตั้งแต่เขียนหนังสือมา"