ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: 43 ไม้ตายลบลายเจ้าตัวยุ่ง
 
 
เลขหมู่ : 649.1 ป421ส 2560
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์. (2560). 43 ไม้ตายลบลายเจ้าตัวยุ่ง. กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก. เลขหมู่ 649.1 ป421ส 2560 ชั้น 5
รายละเอียดหนังสือ
43 ไม้ตายลบลายเจ้าตัวยุ่ง เป็นหนังสือสำหรับพ่อแม่ เพื่อรับมือทุกปัญหาของลูกตั้งแต่ลูกวัยเตาะแตะจนถึงวัยรุ่น โดยนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ คุณหมอเด็กชื่อดังที่มีคนติดตามในหน้าเพจเฟซบุ๊คกว่าแสนคน คอลัมนิสต์ชื่อดังจากนิตยสาร Real Parenting ด้วยจุดเด่นของการตอบคำถามอย่างตรงประเด็น พร้อมทั้งอธิบายถึงต้นเหตุของปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่นำไปใช้ได้จริง