ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: On happiness (ว่าด้วยความสุข)
 
 
เลขหมู่ : 320 ธ285ว 2560
ชั้นที่ให้บริการ : 4
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

ธเนศ วงศ์ยานนาวา. (2560). On happiness (ว่าด้วยความสุข) : อะไรคือ 'ความสุข'--เมื่อกลไกของอำนาจอธิปไตยสั่งให้มีความสุขสู่ 'ความสุขที่บริโภคไม่ได้' จนถึง 'การแสวงหาความสุขของปัจเจกชนในสภาวะสมัยใหม่'.กรุงเทพฯ: สมมติ.เลขหมู่ 320 ธ285ว 2560 ชั้น 4

รายละเอียดหนังสือ

มนุษย์ในสภาวะสมัยใหม่กับมนุษย์ในยุคโบราณ ใครมีความสุขมากกว่ากัน? ทำไมการมีความสุขถึงต้องยากลำบาก? รัฐสามารถมอบความสุขให้แก่คนทุกคนได้หรือไม่? ร่วมหาคำตอบของคำถามข้างต้นใน "On Happiness ว่าด้วยความสุข" ด้วยลีลาภาษาอันยียวนและก่อกวนความรู้ดั้งเดิมของผู้อ่าน โดย "ธเนศ วงศ์ยานนาวา" ผู้ปะติดปะต่อเรื่องราวทั้งทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม และศาสนาเข้าด้วยกัน ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเชื่อมโยงเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างสนุกสนานเท่าธเนศอีกแล้ว!