ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: บางครั้งเราก็ลืมรักตัวเอง
 
 
เลขหมู่ : 158 ว617บ 2560
ชั้นที่ให้บริการ : 4
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

วินทร์ เลียววาริณ. (2560). บางครั้งเราก็ลืมรักตัวเอง.กรุงเทพฯ: 113.เลขหมู่ 158 ว617บ 2560 ชั้น 4

รายละเอียดหนังสือ

          "บางครั้งเราก็ลืมรักตัวเอง" เล่มนี้ เป็นหนังสือแนวเสริมกำลังใจ ชุดที่ 13 โดย "วินทร์ เลียววาริณ" นักเขียนสองรางวัลซีไรต์และศิลปินแห่งชาติ โดยเนื้อหาภายในเล่มแตกต่างจากเล่มก่อน ๆ ตรงที่ผู้เขียนตั้งใจเป็นบทความที่มีขนาดสั้นกว่า ส่วนใหญ่จบในสองหน้า สื่อตรงใจ ชวนคิด ชวนติดตามตลอดเล่ม แล้วคุณจะรู้จัก "รักตัวเอง" มากขึ้นกว่าที่เคย