ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: ศัพท์ SLANG ดิบ คาร์ค!!!
 
 
เลขหมู่ : 427.09 น473ศ 2560
ชั้นที่ให้บริการ : 4
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

นายทีม. (2560). ศัพท์ SLANG ดิบ คาร์ค!!!. กรุงเทพฯ: คาร์เปเดียมเมอร์. เลขหมู่ 427.09 น473ศ 2560

ชั้น 4

รายละเอียดหนังสือ

"ศัพท์ SLANG ดิบ ดาร์ค!!!" เล่มนี้ เป็นหนังสือสอนคำศัพท์ SLANG ภาษาอังกฤษที่ฝรั่งใช้พูดกันจนติดปาก เราคนไทยควรเรียนรู้ไว้บ้างเพื่อจะได้ไม่งงเวลาฝรั่งใช้พูดกับเรา หรือเราจะนำไปใช้พูดเองเพื่อให้ได้อารมณ์ประหนึ่งเป็นเจ้าของภาษาเองก็ได้ เน้นใช้พูดในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบภาษาอังกฤษและอยากพูดได้แบบเจ้าของภาษา ต้องการมีคลังคำศัพท์เยอะ ๆ ในเล่มมีการยกตัวอย่างและวิธีใช้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน เข้าใจง่าย