ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: สารานุกรมคำคมชีวิตคนดัง (คนในไทย)
 
 
เลขหมู่ : อ 920.02 ป269ส
ชั้นที่ให้บริการ : 3
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

ประเดิม ดำรงเจริญ. ( ม.ป.ป.). สารานุกรมคำคมชีวิตคนดัง (คนในไทย) . กรุงเทพฯ : คุ้มคำสำนักพิมพ์. เลขหมู่ อ 920.02 ป269ส ชั้น 3

รายละเอียดหนังสือ
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมหลากหลายความคิด จากบุคคลหลากหลายวัยหลายชนชั้น และที่สำคัญคือ ต่างยุคต่างสมัยกัน ทำให้หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนหนังสือประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเล่มย่อม ๆ ที่จะนำพาท่านผู้อ่านย้อนเวลาเข้าไปสู่ยุคอดีต เพื่อเรียนรู้เรื่องราวของประเทศไทยไปด้วยวาทะเอกของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไล่เรียงมาจนถึงบุคคลสำคัญในปัจจุบันเลยทีเดียว