ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: นิทรรศน์ฉันรักในหลวง...ในดวงใจนิรันดร์
 
 
เลขหมู่ : อ 923.1593 น594 2560
ชั้นที่ให้บริการ : 3
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

นิทรรศน์ฉันรักในหลวง...ในดวงใจนิรันดร์ .(2560). กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ. เลขหมู่ อ 923.1593 น594 2560 ชั้น 3

รายละเอียดหนังสือ
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมภาพแห่งความทรงจำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่พระประสูติกาล พระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ตลอดจนภาพที่ทรงสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนทุกคน พร้อมมี QR Code ให้สแกนแสดงวีดิทัศน์ประกอบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและบันทึกความทรงจำถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้เป็นที่รักให้คงอยู่ในหัวใจประชาชนชาวไทยตลอดกาล