ข่าวประชาสัมพันธ์: จัดโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบ ทักษะภาษาอังกฤษ
 

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
จัดโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบ
ทักษะภาษาอังกฤษ

ระหว่างวันที่ 5-21 มีนาคม 2558 
ณ อาคาร 11 ชั้น 9 

ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมาทดสอบโปรแกรมภาษาอังกฤษ
English Discoveries Online
เพื่อวัดระดับความรู้จำนวน 1 ครั้ง ณ ห้อง 1041 ชั้น 4 อาคาร
ตั้งแต่วันที่ 2-3 มีนาคม 2558
เวลา 09.00-17.00 น