สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประชุม คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ในช่วง Work from Home
วันที่ 07/05/64
ประชุมวางแผนดำเนินการจัดทำคลังข้อมูลดิจิทัล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันที่06/05/64
ประชุม คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ในช่วง Work from Home
วันที่ 06/05/64
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง IT) ชั้น 8
วันที่ 05/05/64
อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว
(Dr. Sirigarn Phokheaw)
ผู้อำนวยการ (Director)

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการ:
Keyword Title Author