สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2561
วันที่ 12 กันยายน 2561​
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 11/09/61
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 10/09/61
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 07/09/61
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ
(Asst Prof Dr. Phadet Kakham)
ผู้อำนวยการ (Director)

ThaiLISlogo
Search ThaiLIS Discovery Service:
Keyword Title Author