สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรมการใช้งานฐานข้อมูล Newscenter4
วันที่ 17/10/62
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 02/10/62
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 01/10/62
Librarian Space ตอน Service Desing
วันที่ 27/09/62
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ
(Asst Prof Dr. Phadet Kakham)
ผู้อำนวยการ (Director)

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการ:
Keyword Title Author